Godlinze

Welkom in Godlinze


Nieuws vanuit Godlinze

Verslag Informatieavond maandag 29 januari Op maandagavond 29 januari vond in dorpshuis Vinkenhorst een informatieavond plaats over de voortgang van het project.

Tijdens het eerste deel van de avond vertelde Dhr. Danny Gerrits van het bedrijf Salisbury Archeologie over de resultaten van de uitgevoerde archeologische onderzoeken in Godlinze. Dhr. Gerrits heeft onderzoek uitgevoerd naar de grafveldwierde (het grafveld buiten Godlinze in zuidwestelijke richting, in 1919 onderzocht door archeoloog van Giffen) en borgterrein ‘Het Oude Hof’ (gelegen tussen de Stelterweg en de Hoofdweg in zuidwestelijke richting). Er is voor die onderzoeken o.a. gebruik gemaakt van verschillende dieptemetingen (boringen) en het gebruik van een rijdende ‘magnetometer’. Met deze onderzoeken hoopte men antwoord te krijgen op een aantal vragen. Of er bij de grafveldwierde sprake is van begrenzing bijvoorbeeld en of er nog delen in tact zijn. En of er op het borgterrein nog restanten van de borg aanwezig zijn.

Dhr. Gerrits hield een boeiende presentatie, maar had helaas geen spectaculaire nieuwtjes. Van de grafveldwierde blijkt namelijk niets meer over te zijn, alle ophogingslagen zijn verdwenen. Waarschijnlijk veroorzaakt door natuurverschijnselen en landbouwbewerking. Daarnaast zijn er geen intacte graven meer aangetroffen in de grond. De kans is klein dat zich op een dieper niveau nog graven bevinden. Ook enigszins teleurstellend nieuws rondom het borgterrein; daar zijn geen resten van de borg aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de materialen na het afbreken van de borg (circa 1730) hergebruikt voor andere gebouwen, dat was gebruikelijk in die tijd. Geen spannende verrassingen dus tijdens deze presentatie. Dhr. Gerrits grapte dan ook dat het in Godlinze toch nog lastig blijkt om het verleden tot leven te brengen. Wat wel vaststaat is dat Godlinze een zeer hoog wierdedorp is. Op de website van Algemeen Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) is mooi te zien dat Godlinze in hoogte als een berg gekenmerkt wordt en als een soort ‘Mount Everest’ boven het vlakke landschap uittorent!

Projectleider Geert Schoemakers presenteerde tijdens het tweede deel van de avond een planning voor de uit te voeren werkzaamheden in het dorp. Het gaat daarbij om werkzaamheden die de historische en karakteristieke kenmerken van het dorp zullen benadrukken. Zo zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd op het kerkterrein, bij de haven, de begraafplaats en op het gebied van informatievoorziening. Een aantal bewoners had hier vragen en opmerkingen over; deze zullen door de werkgroep worden besproken en waar mogelijk mee worden genomen in de uit te voeren werkzaamheden.

Uitvoeringswerkzaamheden
De grote werkzaamheden worden uitgevoerd op het kerkterrein, bij de haven en op de begraafplaats. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het onderhouden, kappen en aanplanten van bomen, herstraten, het herstellen van graven, baggerwerkzaamheden en het opknappen van aanlegsteigers. Op het gebied van informatievoorziening wordt o.a. gewerkt aan een informatietafel, een 3D-animatie van het grafveld en een wierdewandeling.

De werkzaamheden zijn half februari van start gegaan en verwacht wordt dat eind juni alles is uitgevoerd. Op of rond deze datum zal de oplevering gevierd worden met een speciale dag, meer informatie volgt t.z.t.
Tentoonstelling Ezinge
Nog tot 6 mei 2018 te zien in het Wierdenmuseum in Ezinge: ‘Pioniers van het Noorden, op ontdekkingsreis door Terpen- en Wierdenland’. Deze tentoonstelling laat zien wat er tijdens het project Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling in de dorpen Godlinze, Ulrum, Warffum, Firdgum, Hallum en Wynaldum aan geschiedenis naar boven is gehaald. Elk dorp heeft zijn eigen verhaal, verbonden door overkoepelende thema’s als landbouw en kloosters. Naast bijzondere archeologische vondsten toont de tentoonstelling hoe het landschap werd gevormd en door de bewoners gebruikt. Het museum belooft dat je na het bezoeken van de tentoonstelling met andere ogen naar het landschap kijkt. www.wierdenland.nl

Door Nynke van der Laan, dorpscorrespondent en werkgroeplid project Terpen- en Wierdenland www.terpenenwierdenland.nl

Lees meer »

Bunkertocht

Bunkertocht

17 jan. 2018 05:50

Dorpsbelangen Godlinze wil een bunkertocht organiseren. Hiervoor willen wij inventariseren hoeveel mensen ermee zouden willen met de dagtocht.

Bunkertocht: Wagenborgen, Appingedam, Holwierde, Delfzijl.


Zaterdag 12 mei om 09.30 uur zal het beginnen en rond 17.00uur eindigen. Hierbij is inbegrepen de gehele dag wordt verzorgd door deskundige gidsen, koffie/thee bij de introductie, lunch in Appingedam, vervoer per luxe touringcar.
De kosten hiervoor zijn €15,00 per persoon. Er zijn nog 30 vrije plaatsen dus geef je snel op!!
Opgeven graag voor 12 februari.

Opgeven kan bij A.Schlukebir,
Allersmaweg 3, 0596-581909.

 

voor meer info:

http://www.battlefieldtours.nu/package/delfzijl-pocket-tour

Lees meer »

Zaterdag 25 november om 15.30 uur

Hallo allemaal,

Sinterklaas zal ook dit jaar weer in Godlinze komen!
Zaterdag 25 november zal hij om 15.30 uur aankomen in het haventje.
Wij hopen jullie allemaal daar te zien om de Sint welkom te heten.

Aansluitend zal het Sinterklaasfeest in het Dorpshuis gehouden worden.

Groeten Piet.

Lees meer »

Project "de Vinkenhorst vernieuwd"

Beste Dorpsbewoners,


Voor het project ‘De Vinkenhorst vernieuwd’ organiseert de werkgroep in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen en de gemeente Delfzijl een dorpsbijeenkomst.
Tijdens de dorpsbijeenkomst zal het doel van het project worden uitgelegd. Daarnaast willen we tijdens deze avond met de Glinzers hun wensen en ideeën voor een vernieuwd dorpshuis bespreken en samen brainstormen over hoe we het dorpshuis duurzaam en toekomstbestendig kunnen maken.


De dorpsbijeenkomst staat gepland op donderdag 9 november om 20.00uur in het dorpshuis de Vinkenhorst te Godlinze. Inloop vanaf 19.45uur.
We hopen jullie allen te zien tijdens de dorpsbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,


De werkgroep project ‘De Vinkenhorst vernieuwd’

Lees meer »


Kickoff “de Vinkenhorst vernieuwd”

Afgelopen 13 maart heeft de projectgroep “de Vinkenhorst vernieuwd” een leuke en constructieve kickoff bijeenkomst met nieuwe commissies georganiseerd. Hierin is de samenwerking met Elk Dorp Een Duurzaam Dak, Gemeente Delfzijl, Ver. Dorpsbelangen Godlinze & St. Dorpsbelangen toegelicht eveneens de laatste stand van zaken besproken. Mayke Zandstra heeft namens Groninger dorpen een kleine toelichting gegeven waar ze kunnen helpen met input en ondersteuning voor de commissies. De gekozen architect René Wubs heeft 3 verschillende concepten toegelicht voor dorpshuis de Vinkenhorst in Godlinze. Voer voor discussie! Toneel groot genoeg, hoeveel toiletten, terras wel/ niet? Er is nog veel te doen en gaan er enthousiast mee aan de slag.


Notulen Overleg De Vinkenhorst Vernieuwd

bekijk hier de notulen.

Word
2018 01 30 Notulen Overleg De Vinkenhorst Vernieuwd verkorte versie
Word [72.5 KB]
Download (3 downloads)


Informatieavond op 29 Januari


De fakkeloptocht tegen de gaswinning 2018

Jesse Klaver, het UMCG, duizenden Groningers en vele anderen komen vrijdag naar de fakkeltocht (+route)


Sinterklaas bedankt!


Verslag Overleg Terpen en Wierdenland

Lees hier het hele verslag van 14 november 2017

PDF
2017 11 14 Verslag Overleg Terpen en Wierdenland Project
PDF [368.3 KB]
Download (10 downloads)


Godlinze haalt opgelucht adem. Het testhuis van de NAM in het dorp wordt toch niet gesloopt.

Een succesje voor Dorpsbelangen Godlinze, dat in verzet was gekomen tegen de voorgenomen kaalslag. NAM-woordvoerder Hein Dek: 'We zijn niet blind voor dit soort signalen. Dat is de reden om de sloopplannen terug te draaien.'
 Vereniging Dorpsbelangen Godlinze is met diverse partijen omtrent dit onderwerp in gesprek.


Project Terpen en Wierden


Laatste update site: 20-3-2018