Godlinze

Welkom in Godlinze


Speciale NOODPAGINA voor inwoners uit Godlinze is nu toegankelijk, door op deze link te drukken wordt u doorverwezen naar deze pagina. Deze pagina is ook toegankelijk via het normale Menu

 

Wij hopen U hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelangen Godlinze


Aangescherpte en nieuwe maatregelen

Op maandag 23 maart heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om de bestaande maatregelen aan te scherpen en een aantal nieuwe maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn gericht op het onder controle krijgen van het coronavirus, het voorkomen van overbelasting van ons zorgsysteem en het beschermen van de meest kwetsbare mensen. De aangepaste en nieuwe maatregelen zijn in te zien via de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart.

 

Wij hebben de aangepaste en nieuwe maatregelen hieronder voor je samengevat:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, en verder om boodschappen te doen, voor anderen te zorgen of om even een frisse neus te halen. Doe dit echter niet in een groep (zie verderop), en zorg ervoor dat je altijd minimaal 1,5 meter afstand houdt van andere mensen. Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Blijf thuis als je verkouden bent, kucht, hoest of koorts hebt. Blijf ook thuis als een gezinslid koorts of last van benauwdheid heeft, tenzij je werkzaam bent in een cruciaal beroep. Mensen in cruciale beroepen blijven wel thuis als zij zelf ziek zijn. Pas als je zelf 24 uur klachtenvrij bent, of het betreffende gezinslid dat is, mag je gezin uit isolatie.  
 • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden in elk geval verboden tot 1 juni. Alle overige bijeenkomsten worden óók verboden, waaronder bijeenkomsten van minder dan 100 mensen. Een uitzondering geldt voor:
 • wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van de gemeenteraad of Staten-Generaal (max. 100 mensen);
 • samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max. 100 mensen);
 • uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max. 30 mensen);
 • samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max. 30 mensen).

Deze samenkomsten zijn uitsluitend toegestaan als de voorgeschreven hygiënemaatregelen worden gevolgd en de aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

 • De uitoefening van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden van de klant. Dit geldt dus voor masseurs, kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs. Dit betekent ook dat zaken waar deze contactberoepen worden uitgeoefend worden gesloten, zoals kapperszaken en nagelstudio’s. Een uitzondering op het verbod geldt voor behandelingen door (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en alle hygiënevereisten kunnen worden nageleefd.
 • Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten.
 • Winkels, markten en locaties als vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden kunnen worden gesloten als de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand niet (voldoende) worden opgevolgd. Openbaar vervoer kan in dat geval worden beëindigd.
 • (Toevallige) groepsvorming in de publieke ruimte is verboden. Van een groep is sprake bij drie of meer personen, die geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Een uitzondering hierop geldt voor mensen die een gezamenlijk huishouden vormen, én voor kinderen tot 12 jaar die onder toezicht buitenspelen. De toezichthoudende ouders en/of voogden moeten onderling wél 1,5 meter afstand houden.
 • Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om te handhaven. Zij kunnen bijvoorbeeld gebieden of locaties sluiten, en boetes opleggen.

 

Maatregelen die hier niet genoemd zijn blijven van kracht. Alle evenementen (ook die met minder dan 100 mensen) zijn verboden tot 1 juni. De overige maatregelen gelden in elk geval tot 28 april.

 

Websites

Hieronder vind je verschillende websites met relevante informatie over het coronavirus. Met name de websites van het RIVM en de Rijksoverheid zijn handig, omdat je er duidelijke actuele informatie vindt over de situatie in Nederland (w.o. nieuwberichten), en de antwoorden op veelgestelde vragen.


Dorpshuis de Vinkenhorst is gesloten.

Dorpsbelangen en dorpshuis volgt het beleid van de Rijksoverheid wat betreft het coronavirus (COVID-19).
Daarom is ons dorpshuis van zaterdag 14 maart tot maandag 1 juni gesloten.
We hopen je snel daarna weer te kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Godlinze


Nieuws vanuit Godlinze

Klik op Titel om naar de pagina te gaan voor meer infoVoor meer informatie over de evenementen, klik op 'Dorpsagenda'. Tevens vindt u hier de terugkerende (wekelijkse) activiteiten in het dorp en de regio-agenda. 

27-3-2020 19.30uur Toneeluitvoering (Afgelast)
2-5-2020 08.00uur 6-Dorpen tocht (Afgelast)

Oudere berichten zijn terug te vinden onder het Archief


Van de Voorzitter

Beste allen,

 

Na inmiddels alweer zeven hele intense, maar zeker fijne en leuke jaren werkzaam als vrijwillige voorzitter bij Dorpsbelangen en Dorpshuis heb ik, na lang wikken en wegen voor mijzelf een knoop doorgehakt. Ik zal afscheid gaan nemen van mijn rol als voorzitter van vereniging Dorpsbelangen & stichting Dorpshuis. Deze keuze valt mij zwaar, maar ik moet in deze ook vooral aan mijn gezin, maar zeker ook aan mijzelf en mijn gezondheid denken. Mijn werkzaamheden van de afgelopen jaren als voorzitter in het dorp, bij de Rijksoverheid, ondernemingsraadwerk en het weinige privé dat ik eraan overhield wil ik doorbreken door iets in te leveren.

 

Turbulente tijd

Toen ik in 2013 het voorzitterschap overnam van Piet Smit herinner ik zijn woorden nog goed 

“Het valt wel mee mien jong, hier en daar een openingswoordje en een vergaderingetje leiden”. Ik kan u gerust verzekeren dat er in die periode ineens veel beleidszaken vanuit de gemeente Delfzijl bij de dorpen werden neergelegd. Welke veel en intensief werk vereiste, een turbulente tijd volgde waarin ik in die periode onder andere samen met Rachella de Haan alle overleggen met de gemeente, stichting Groninger dorpen, de noordelijke en zuidelijke dorpen zijn langs geweest.

 

Beleidszaken en bemiddeling 

Daarnaast hebben we als bestuur de workshops gevolgd en onder andere de volgende zaken opgesteld, verbeterd en uitgevoerd;  het Integraal Investeringsplan (IIP), het bijwonen van diverse heftige overleggen aangaande aardbevingsproblematiek, het organiseren van bijeenkomsten n.a.v. de aardbevingen, samensmelting van Stichting en Vereniging tot 1 bestuur door leegloop, dagelijks bestuur dorpshuis, vele activiteiten, krimp in de regio, dalende activiteiten budgetten, opgelegde bijeenkomsten bijwonen vanuit gemeente en provincie, project Hanze hogeschool, het regelen van 2 AED’s , etc.

 

Maar ook het opbeuren van de vrijwilligers, wanneer er bijvoorbeeld een afname in enthousiasme was na een weer teleurstellende opkomst van een activiteit. Het bemiddelen tussen diverse verenigingen, de ene keer door middel van het opstellen van een brief richting gemeente en de andere keer weer een onnodig opgelopen strijd te bespreken en te sussen. De meeste kennen mij als een bemiddelaar en zal geen discussie uit de weg gaan om vervolgens gezamenlijk tot een goede dan wel evenredige oplossing te komen.

 

Activiteiten

Eveneens het samen organiseren van activiteiten en het helpen om dit tot een succes te maken, de grotere projecten zoals het organiseren van een grote Marktplaats Godlinze met dorpsfeest, het project terpen en wierden, elk dorp duurzaam dak en het grote project Vinkenhorst vernieuwd.

Kortom een hoop extra werk waar ik ondanks de vele uren wel altijd met veel plezier aan heb gewerkt.

 

Conclusie

Maar toch eist dat turbulente leven wel zijn tol en wil ik graag aangeven dat dit mijn laatste jaar was en stel ik mij voor het aankomende jaar niet meer beschikbaar als voorzitter of als lid bij het dorpsbelangen en dorpshuis. Natuurlijk zal ik aanblijven totdat er een vervanger is welke mijn taken zal gaan overnemen. Hieraan ligt ook een goede overdracht aan ten grondslag, dus dat zal geen problemen opleveren.

 

Het is zeker niet over 1 nacht ijs gegaan dat mag duidelijk zijn, daarom zal ik ook blijven deelnemen aan de projectgroep Vinkenhorst vernieuwd. Dit project zit momenteel in de fase van subsidieaanvragen. Dit is een intensief traject waarin veel geld moet worden aangevraagd, er is inmiddels al een aardig mooi bedrag binnen maar nog niet voldoende. Dus gaan we door!

Indien er bewoners zijn welke interesse hebben in het voorzitterschap, dan kunt u zichten aan het secretariaat dorpsbelangen maar u mag ook mij rustig bellen voor een gesprek.

Afscheid nemen doe ik nog niet maar wilde wel alvast de aankondiging mededelen.

 

Met vriendelijke groet/ with kind regards,

 

H.(Hans) Brian

Voorzitter Dorpsbelangen en Dorpshuis Vinkenhorst GodlinzeOmmetje Godlinze

Het dorp Godlinze is rond de tweede eeuw voor Christus op de oeverwal van de Fivelboezem ontstaan. De wierde van Godlinze is een van de hoogste van Groningen en er wordt gezegd dat het ook de meest gave wierde is. Het ommetje voert u langs markante plekken in het dorp zoals de ossenwegen en kerkepaden, de Pancratiuskerk en het historische grafveld.

 

Voor meer info kunt u contact opnemen met mevr. L Hoeksema Tel : 0596-581905


Laatste update site: 02-04-2020