Home » Project Terpen- en Wierdenland, de stand van zaken

Project Terpen- en Wierdenland, de stand van zaken

Gepubliceerd op 18 februari 2018 13:56

Verslag Informatieavond maandag 29 januari
Op maandagavond 29 januari vond in dorpshuis Vinkenhorst een informatieavond plaats over de voortgang van het project.

Tijdens het eerste deel van de avond vertelde Dhr. Danny Gerrits van het bedrijf Salisbury Archeologie over de resultaten van de uitgevoerde archeologische onderzoeken in Godlinze. Dhr. Gerrits heeft onderzoek uitgevoerd naar de grafveldwierde (het grafveld buiten Godlinze in zuidwestelijke richting, in 1919 onderzocht door archeoloog van Giffen) en borgterrein ‘Het Oude Hof’ (gelegen tussen de Stelterweg en de Hoofdweg in zuidwestelijke richting). Er is voor die onderzoeken o.a. gebruik gemaakt van verschillende dieptemetingen (boringen) en het gebruik van een rijdende ‘magnetometer’. Met deze onderzoeken hoopte men antwoord te krijgen op een aantal vragen. Of er bij de grafveldwierde sprake is van begrenzing bijvoorbeeld en of er nog delen in tact zijn. En of er op het borgterrein nog restanten van de borg aanwezig zijn.

Dhr. Gerrits hield een boeiende presentatie, maar had helaas geen spectaculaire nieuwtjes. Van de grafveldwierde blijkt namelijk niets meer over te zijn, alle ophogingslagen zijn verdwenen. Waarschijnlijk veroorzaakt door natuurverschijnselen en landbouwbewerking. Daarnaast zijn er geen intacte graven meer aangetroffen in de grond. De kans is klein dat zich op een dieper niveau nog graven bevinden. Ook enigszins teleurstellend nieuws rondom het borgterrein; daar zijn geen resten van de borg aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de materialen na het afbreken van de borg (circa 1730) hergebruikt voor andere gebouwen, dat was gebruikelijk in die tijd. Geen spannende verrassingen dus tijdens deze presentatie. Dhr. Gerrits grapte dan ook dat het in Godlinze toch nog lastig blijkt om het verleden tot leven te brengen. Wat wel vaststaat is dat Godlinze een zeer hoog wierdedorp is. Op de website van Algemeen Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) is mooi te zien dat Godlinze in hoogte als een berg gekenmerkt wordt en als een soort ‘Mount Everest’ boven het vlakke landschap uittorent!

Projectleider Geert Schoemakers presenteerde tijdens het tweede deel van de avond een planning voor de uit te voeren werkzaamheden in het dorp. Het gaat daarbij om werkzaamheden die de historische en karakteristieke kenmerken van het dorp zullen benadrukken. Zo zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd op het kerkterrein, bij de haven, de begraafplaats en op het gebied van informatievoorziening. Een aantal bewoners had hier vragen en opmerkingen over; deze zullen door de werkgroep worden besproken en waar mogelijk mee worden genomen in de uit te voeren werkzaamheden.

Uitvoeringswerkzaamheden
De grote werkzaamheden worden uitgevoerd op het kerkterrein, bij de haven en op de begraafplaats. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het onderhouden, kappen en aanplanten van bomen, herstraten, het herstellen van graven, baggerwerkzaamheden en het opknappen van aanlegsteigers. Op het gebied van informatievoorziening wordt o.a. gewerkt aan een informatietafel, een 3D-animatie van het grafveld en een wierdewandeling.

De werkzaamheden zijn half februari van start gegaan en verwacht wordt dat eind juni alles is uitgevoerd. Op of rond deze datum zal de oplevering gevierd worden met een speciale dag, meer informatie volgt t.z.t.
Tentoonstelling Ezinge
Nog tot 6 mei 2018 te zien in het Wierdenmuseum in Ezinge: ‘Pioniers van het Noorden, op ontdekkingsreis door Terpen- en Wierdenland’. Deze tentoonstelling laat zien wat er tijdens het project Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling in de dorpen Godlinze, Ulrum, Warffum, Firdgum, Hallum en Wynaldum aan geschiedenis naar boven is gehaald. Elk dorp heeft zijn eigen verhaal, verbonden door overkoepelende thema’s als landbouw en kloosters. Naast bijzondere archeologische vondsten toont de tentoonstelling hoe het landschap werd gevormd en door de bewoners gebruikt. Het museum belooft dat je na het bezoeken van de tentoonstelling met andere ogen naar het landschap kijkt. www.wierdenland.nl

Door Nynke van der Laan, dorpscorrespondent en werkgroeplid project Terpen- en Wierdenland www.terpenenwierdenland.nl


«   »