Home » Uitnodiging Lente-rondgang Godlinze

Uitnodiging Lente-rondgang Godlinze

Gepubliceerd op 23 mei 2018 21:59

Graag nodigen wij u uit voor de lenterondgang op donderdag 14 juni om 19.00 uur. We verzamelen ons om 18.45 uur bij dorpshuis Vinkenhorst. De koffie en thee staat klaar.

Hebt u een idee om uw straat of dorp prettiger of beter te maken? Of vindt u dat er een probleem is dat uw buurt of dorp raakt? Dan kunt u uw idee of wens toelichten bij de lenterondgang.

We komen bij elkaar op het verzamelpunt, bepalen de looproute aan de hand van uw punten en gaan op stap. Tijdens de rondgang worden alle ideeën en problemen bekeken. Na afloop lopen we alles nog eens na en maken we afspraken over het vervolg. 

 

Behalve uw dorpsgenoten lopen de gebiedsregisseur Edwin Broekman, de rayonbeheerder Hans Folkers en een medewerker van het gemeentelijke serviceteam mee.  

 

U kunt uw ideeën, verbeterpunten of suggesties uiterlijk een week voor de rondgang indienen bij de secretaris van Dorpsbelangen, via secretariaatgodlinze@gmail.com

 

 

Hebt u geen verbeterpunt? Ook dan kunt u gewoon meedoen met de rondgang. Iedereen is welkom.

 

 

Meldpunt Openbare Ruimte

Meldingen over het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte of klachten van overlast zoals de losse stoeptegels, kapotte lichtmasten, overhangend groen of zwerfvuil  kunt u melden via het meldpunt. Telefoonnummer 14 0596 of via www.delfzijl.nl (onderaan bij 'Melding doen').

 

De kleine meldingen behandelen we niet tijdens de rondgang.

 

Kapotte lichtmasten

Bij het melden van een defect aan een lichtmast is het belangrijk dat u ook het unieke nummer van de mast doorgeeft aan het meldpunt. Dit nummer (Letter D gevolgd door nummer) vindt u op de witte sticker op ooghoogte. De gemeente weet dan de exacte positie van de lichtmast. Normaal gesproken wordt een gemeld defect binnen 10 werkdagen hersteld.

 

Edwin Broekman, gebiedsregisseur

Hans Folkers, rayonbeheerder

 


«   »