Uitnodiging Adviesgroep Essentaksterfte

Gepubliceerd op 3 juni 2018 om 12:13

Wilt u met ons meedenken over de aanpak van de essentaksterfte?
In Nederland staan in bossen, parken, houtwallen en langs (vaar)wegen duizenden essen. Omdat de
es goed groeit op rijkere kleigronden en bestand is tegen ziltige zeewind, zijn veel essen in de jaren
zeventig aangeplant als vervanger van de zieke iepen.
Helaas kampt nu ook de es met een ziekte, de zogenoemde essentaksterfte. Door deze aantasting
raken de essen verzwakt en sterven takken en soms volledige bomen af. Ook in de gemeente Delfzijl
zijn duizenden essen aangetast door de essentaksterfte.

Zorgvuldige aanpak
De aantasting van de essen heeft grote impact op de veiligheid, het landschap en ecologische
aspecten en stelt ons voor een grote opgave. We willen de essentaksterfte daarom op een
zorgvuldige manier aanpakken en stellen een actieplan op. Hierin besteden we aandacht aan het
behoud van gezonde essen, het snoeien en kappen van zieke essen en het creëren van een duurzaam
en gevarieerd bomenbestand.


Adviesgroep
Wilt u meedenken over de aanpak van de essentaksterfte en de invulling van het actieplan? Geef u
dan op voor de adviesgroep! In een tweetal sessies willen wij samen met bewoners,
belangengroepen en andere betrokkenen concrete thema’s behandelen die verband houden met de
aanpak van de essentaksterfte in de gemeente Delfzijl. Uw inbreng is daarin zeer waardevol!


Aanmelden en meer informatie
Wilt u deelnemen aan de adviesgroep op 26 juni en 3 juli of heeft u vragen? Stuur dan voor 4 juni een
e-mail naar
essentaksterfte@delfzijl.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en telefoonnummer.
Wij nemen dan contact met u op.
Wij streven naar een evenwichtige en gevarieerde samenstelling van de adviesgroep. Op basis van de
aanmeldingen wordt daarom bekeken op welke wijze de sessies worden ingevuld.


Voor meer informatie over essentaksterfte zie
www.delfzijl.nl.