'Op de Bult''Op de Bult' is de dorpskrant van Godlinze. Het blad is een uitgave van Vereniging Dorpsbelangen, met medewerking van de middenstand en alle verenigingen. 

 

De dorpskrant verschijnt 11 keer per jaar omstreeks de eerste van de maand.