Vereniging Dorpsbelangen GodlinzeVereniging Dorpsbelangen Godlinze is opgericht op 24 mei 2000, als rechtsopvolger van Stichting Dorpsbelangen Godlinze.

Doel van de vereniging
De vereniging stelt zich ten doel de leefbaarheid in het gebied van het dorp Godlinze te bevorderen en te bewaken zomede de gemeenschapszin te versterken, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 

  • het opwekken van belangstelling bij en samenwerking met de gemeentelijke overheid en met de provinciale- en de rijksoverheid, zomede bij en met rechtspersonen en natuurlijke personen die hetzelfde of soortgelijk doel nastreven, met uitzondering van politieke en levensbeschouwelijke doelen;
  • het stimuleren en zelf organiseren van activiteiten, alsmede het beleggen van vergaderingen;
  • het bijeenbrengen van de benodigde gelden;
  • het toepassen van alle overige middelen, die tot het  bereiken van de vereniging kunnen leiden.

Nieuws vanuit Dorpsbelangen

Kascontrole op de Bult 2015 en 2016

De kascontrole van "op de bult" is uitgevoerd over 2015 en 2016 en deze in orde is bevonden