Begrafenisvereniging DEL


Ons dorp kent meerdere verenigingen, maar over één vereniging zal waarschijnlijk heel weinig gesproken worden. Dit is een vereniging die voor iedereen wil klaar staan als daarom wordt gevraagd, want dit is een vereniging die u terzijde wil staan en behulpzaam wil zijn als u dit waarschijnlijk het meest nodig hebt. Al sedert 1872 actief in het dorp als het werd gewenst. Deze vereniging heeft 225 leden.

 

Deze vereniging heet: Draagt Elkanders Lasten

 

We willen u graag wat meer vertellen over onze en uw vereniging. De vereniging heeft vijf bestuursleden, hun namen vindt u aan het einde van dit artikel. In de statuten en het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd hoe de begrafenisvereniging werkt. In geval van een overlijden kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden of direct met de uitvaartverzorger die ook hierop vermeld staat. U zult dan binnen een kort tijdsbestek worden bezocht door de uitvaartverzorger.

 

De vereniging kent een vergoedingspakket bij begrafenis en crematie waarbij het volgende door de vereniging wordt betaald:

  • Uitvaartverzorger
  • Vier Dragers
  • Begrafenis: rouwauto laatste tocht naar begraafplaats max. 30 km. (Dus geen overbrenging van bijvoorbeeld ziekenhuis, bejaardenhuis, sterfhuis naar aula, kerk of dorpshuis.)
  • Crematie: rouwauto als bij begrafenis laatste tocht naar crematorium max. 30 km.
  • Een volgauto (alleen bij crematie)
  • Klok luiden
  • Geluidsinstallatie (naar wens)
  • Aanzeg kaarten plusminus 160 stuks bezorgd in het hele dorp.

Personen die geen lid van de vereniging zijn en begraven willen worden in Godlinze betalen voor het dienstenpakket van de vereniging en daarnaast een aanmerkelijk hoger bedrag voor een graf. De contributie bedraagd 22,- per jaar, per lid.

Boven de leeftijd van 30 jaar betaald u eenmalig entreegeld, daarna ieder jaar contributie.

 

De begrafenisvereniging werkt samen met uitvaartverzekeringsmaatschappij Nuvema waarbij u de kosten kunt verzekeren welke niet in het vergoedingspakket van de vereniging zitten. Mochten er toch nog geschillen optreden naar aanleiding van de uitvaart dan kunt u altijd een beroep doen op het bestuur om tot een goede oplossing te komen.

 

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen, die op haar beurt lid is van de landelijk werkend ”Nardus samenwerkende uitvaartorganisatie”. Nardus is de belangenbehartiger van ruim 500 uitvaartverenigingen bij alle overheidsinstellingen. Wilt u meer weten over onze begrafenisvereniging of hebt u nog vragen of wenst toezending van onze statuten en Huishoudelijk Reglement, neem dan gerust contact op met het bestuur.

 

Dhr Eltje Bos, Telefoonnummer: 0596-591260

 

Uitvaartverzorging: Monuta-D.Th.Dalmolen en Zn, dag en nacht bereikbaar. Telefoon nr. 050 - 5425962

 

Uitvaartverzekeraar: Nuvema , telefoonnummer 035-5480808

 

De begrafenisvereniging D.E.L werkt al jaren samen met Nuvema een uitvaartverzekeraar die verzorgingspakketten aanbiedt die naadloos aansluiten op het lidmaatschap van onze vereniging. Deze verzorgingspakketten zijn gebaseerd op de plaatselijke kosten en worden aangepast aan uw persoonlijke situatie en wensen. Een adviseur van Nuvema kan u voorlichten over het lidmaatschap van de vereniging en daarnaast informatie verstrekken over de kosten van een uitvaart volgens uw wensen.

 

Bestuur Begrafenisvereniging “Draagt Elkanders Lasten”