Begrafenisvereniging DEL


Met ingang van 2018 is het beleid gewijzigd.

Bij een overlijden kan de familie zelf een uitvaartverzorger kiezen, mits deze uitvaartverzorger de werkwijze en huisregels die van toepassing zijn op de bijzondere begraafplaats te Godlinze respecteert.
Dit is een gezamenlijk besluit van uitvaartverenigingen van Spijk, Holwierde, Bierum, Losdorp en Godlinze (st.GBB)

Mocht de familie geen keuze kunnen maken dan wil de uitvaartvereniging Godlinze daarin adviseren. Het bestuur beveelt Uil uitvaartverzorging aan met vestigingen te Bierum en Uithuizermeeden.

Voor nadere informatie, Uil Uitvaartverzorging 0611754298 www.uiluitvaart.nl


Ons dorp kent meerdere verenigingen, maar over één vereniging zal waarschijnlijk heel weinig gesproken worden. Dit is een vereniging die voor iedereen wil klaar staan als daarom wordt gevraagd, want dit is een vereniging die u terzijde wil staan en behulpzaam wil zijn als u dit waarschijnlijk het meest nodig hebt. Al sedert 1872 actief in het dorp als het werd gewenst. Deze vereniging heeft 225 leden.

 

Deze vereniging heet: Draagt Elkanders Lasten

 

We willen u graag wat meer vertellen over onze en uw vereniging. De vereniging heeft vijf bestuursleden, hun namen vindt u aan het einde van dit artikel. In de statuten en het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd hoe de begrafenisvereniging werkt. In geval van een overlijden kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden of direct met de uitvaartleider die ook hierop vermeld staat. U zult dan binnen een kort tijdsbestek worden bezocht door de uitvaartleider.

 

Inwoners van Godlinze kunnen lid worden vanaf 18 jaar.

 

- Korting op de uitvaartleider
- Een volgauto en geluidsinstalatie valt niet onder dit pakket.
- Alleen de bezorging van de aanzegkaarten in Godlinze wordt door de vereniging betaald.
- Op de begraafplaats wordt een baarwagen beschikbaar gesteld.

 

Personen die geen lid van de vereniging zijn en begraven willen worden in Godlinze betalen voor het dienstenpakket van de vereniging en daarnaast een aanmerkelijk hoger bedrag voor een graf. De contributie bedraagd 22,- per jaar, per lid.

Boven de leeftijd van 30 jaar betaald u eenmalig entreegeld, daarna ieder jaar contributie.

 

De begrafenisvereniging werkt samen met uitvaartverzekeringsmaatschappij Nuvema waarbij u de kosten kunt verzekeren welke niet in het vergoedingspakket van de vereniging zitten. Mochten er toch nog geschillen optreden naar aanleiding van de uitvaart dan kunt u altijd een beroep doen op het bestuur om tot een goede oplossing te komen.

 

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen, die op haar beurt lid is van de landelijk werkend ”Nardus samenwerkende uitvaartorganisatie”. Nardus is de belangenbehartiger van ruim 500 uitvaartverenigingen bij alle overheidsinstellingen. Wilt u meer weten over onze begrafenisvereniging of hebt u nog vragen of wenst toezending van onze statuten en Huishoudelijk Reglement, neem dan gerust contact op met het bestuur.

 

Dhr Eltje Bos, Telefoonnummer: 0596-591260

 

 

 

Bestuur Begrafenisvereniging “Draagt Elkanders Lasten”