Informatiebijeenkomst 'goed voorbereid op een calamiteit'

Gepubliceerd op 29 november 2019 om 14:31

“Afgelopen dinsdagavond 26 november heeft er in de brandweerkazerne, Hogelandsterweg in Delfzijl. een informatiebijeenkomst 'goed voorbereid op een calamiteit' plaatsgevonden.

Hierbij waren bestuurders vanuit dorpen-, wijk- en dorpvertegenwoordigers van dorps- en buurthuizen uit de gemeente Delfzijl uitgenodigd betreffende het thema 

Mensen in nood helpen elkaar: samen voorbereiden op grote incidenten

 

In tijden van nood helpen mensen elkaar. De gemeente Delfzijl, Veiligheidsregio Groningen en het Rode Kruis zijn met ons in gesprek gegaan hoe inwoners elkaar kunnen helpen bij een groot incident en hoe wij in zo'n situatie met elkaar kunnen samenwerken. 

 

Hulpdiensten zijn niet overal snel en tegelijk na groot incident

Langdurige stroomuitval. Uitval van telecommunicatie. Dit zijn voorbeelden van grote incidenten waarbij de hulpdiensten niet iedereen snel en tegelijk kunnen helpen. Inwoners zijn dan eerst op zichzelf en op elkaar aangewezen. Dit leerden de inwoners van Zuidwolde tijdens de aardbevingsoefening die Veiligheidsregio Groningen eind 2018 organiseerde. Daarom hebben we gesproken en verkend hoe we de hulpverlening en samenwerking in dorpen en wijken kunnen versterken. 

 

Inwoners helpen elkaar in tijden van nood. Tijdens de aardbevingsoefening in Zuidwolde zag men veel bereidheid onder inwoners om elkaar te helpen. Tegelijkertijd ontstonden er veel vragen zoals: Waar spreek je met elkaar af? Wie doet wat? Wie kan hulp verlenen? Wie heeft handige hulpmiddelen voor de hulpverlening? Wie coördineert? Door dit met inwoners te bespreken, versterken we de samenwerking in dorpen en wijken na een groot incident. Grote opkomst, goede ideeën én dit krijgt een vervolg in Godlinze! Wij gaan graag met u in gesprek hoe we dit samen kunnen aanpakken.”