Van de Voorzitter

Gepubliceerd op 8 oktober 2020 om 14:17

Beste dorpsgenoten,

 

Tijden gaan snel, het afgelopen jaar zijn wij in Appingedam tegen een hele leuke woning aangelopen. In een zeer korte tijd moesten we de keuze maken. In de eerste coronagolf en niet wetende wat er op je af komt, hebben we de knoop doorgehakt en zijn we het avontuur aangegaan. Heel snel daarna is ons huis ook verkocht en zijn we sneller overgegaan dan in eerste instantie het plan was.

 

Vorige maand heb ik een leuk, goed en constructief gesprek gehad met Herman Wassink als mogelijke vervanger voor mijn rol als voorzitter dorpsbelangen/ dorpshuis. Hier heeft hij over nagedacht en heeft er positief op gereageerd. Helaas door de langdurige coronaperiode met haar vele beperkingen heeft er geen ledenvergadering plaats kunnen vinden om dit te kunnen voorleggen. Het bestuur heeft hierop op gezamenlijke basis volgens art.14 het besluit genomen tot benoeming en kan ik beginnen met het overdragen van mijn voorzitterschap.

 

Herman Wassink zal vanaf november intreden als voorzitter en op de eerst mogelijke jaarvergadering formeel worden benoemd/gekozen als nieuwe voorzitter dorpsbelangen/ dorpshuis van Godlinze. De aankomende periode zal ik hem tot eind december ondersteunen met overdracht van allerlei zaken. Het was mij een groot genoegen om het voorzitterschap 8 jaar lang te dragen en zal er met veel plezier op terugkijken. Ongetwijfeld zien we elkaar hetzij in Godlinze dan wel in Appingedam

 

Met vriendelijke groet/ with kind regards,

 

H.(Hans) Brian

Voorzitter Dorpsbelangen en Dorpshuis Vinkenhorst Godlinze