'Op de Bult' Kopij aanleveren

Kopij kan worden ingeleverd tot de 20e van de maand op A5 formaat (21 x 14,5) schriftelijk of via opdebult@gmail.com

Iedereen kan kopij inleveren. 

Het kan voorkomen dat kopij wordt ingekort, maar de strekking blijft hetzelfde. 

Om misverstanden te voorkomen; de inhoud van de ingezonden stukken blijft voor de verantwoording van de schrijver, dat wil zeggen dat wij als redactie het niet eens hoeven te zijn met de schrijver. 

Tarieven advertenties (eenmalig)

1 pagina = € 20,00

1/2 pagina = € 10,00

1/4 pagina = € 5,00

1/8 pagina = € 3,50